Luk
Gem
R62 Smørmosen-Valbyparken
 
Smørmosen. (FOTO: www.smormosen.dk).

"Københavnsegnens grønne omrüder" var en fremragende landskabsplan fra 1936, hvor grønne kiler og parker blev sikret til fremtidens borgere. Desuden var en sammenkÌdning med stier mellem disse grønne omrüder og med forbindelse til stationerne en vigtig del af planen. Regionale Cykelrute 62 er südan en rute, her mellem Smørmosen ved Hjortespring, over Kagsengen før Husum, videre gennem Damhusengen og langs Damhussøen, gennem Vigerslev-Parken og endelig efter 15 km fremme ved Kystagerparken lige vest for Valbyparken.
Redaktør: Landskaber v/ Berit Jakobsen /

 
DEL |
Min tur
..data loading ..