Luk
Gem
Køge Å stien
 
Køge Å syd for Lille Salby (foto: Biomedia)

Køge Å stien er en 22 km lang cykel- og gangsti, der følger Køge Å og Ås fra Køge til Humleore og videre frem til Borup Station. Køge Å har et svagt bugtet forløb gennem Køge Ådal, der en del af den store tunneldal, der strækker sig fra Åmosen i Vestsjælland til Køge Bugt.
Redaktør: Kåre Schultz /

 
DEL |
Min tur
..data loading ..